Pap Légtechnika Kft.

Jogszabályok

3/2002. (II.3.) SzCsM-EüM érvényben lévő együttes rendelet, amely a munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szól.

A 6.§ (4) bekezdés c. pontja előírja, hogy a szellőztetés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell rendszeres tisztításukat, a lerakódott szennyeződések késedelem nélküli eltávolítását.

A 6. § (6) bekezdése előírja, hogy a szellőz-tető rendszerek üzembe helyezése és folyamatos üzemeltetése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről.

A 6. § (7) bekezdése megállapítja, hogy a szellőztetés céljára szolgáló szellőztetést biztosító műszaki rendszerek biztonsági berendezésnek minősülnek. Megfelelő működésüket a vonatkozó jogszabályban meghatározott időszakos biztonsági felülvizsgálat keretében kell ellenőrizni.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 33. §. 1. bekezdése fogalmazza meg, hogy a munkahelységben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani.

Az MSZ 04-135-1: 1982 szabványt 2002 évi módosítása alapján munkahelyi levegő mennyiségének meghatározása

Az MSZ 21875-2: 1990 szabvány hatályban van, a munkahelyek fűtésének és szellőztetésének munkavédelmi követelményével foglalkozik. A szabvány előírja, hogy a légtechnikai rendszereket úgy kell kialakítani, hogy beszabályozhatóságuknak, illetve szabályozhatóságuknak, rendszeres tisztíthatóságuknak ne legyen akadálya.

Az MSZ EN ISO 16017-2: 2004 szabvány hatályban van, az illékony szerves vegyü-letek diffúziós mintavételével és elemzésével foglalkozik.

Az MSZ EN 12097: 2006 szabvány hatályos, jóváhagyós közleménnyel hatályba léptetett szabvány. A szabvány a légvezetékek rend-szerelemeinek azon követelményeivel fog-lalkozik, amelyek a karbantartásukra vonatkozik.

MSZ EN 12097:2006 hivatkozott VDI 6022 előírások szerint: a központi légnedvesítéssel működő berendezés higiéniai felülvizsgálati ideje maximum 2 év. Központi légnedvesítés nélkül működő berendezések higi-éniai felülvizsgálati ideje: maximum 3 év.

12.2.4.1 porszennyeződés osztályozása, határértékei az EU-ban.


Tudjon meg még többet »